O n√°s

#aluminiumheartbeat

Modern√≠ obvodov√© pl√°Ň°tńõ budov a designov√© stavebn√≠ prvky

Jsme ryze ńćesk√° stŇôednńõ velk√° stavebn√≠ spoleńćnost s vlastn√≠ v√Ĺrobou se zamńõŇôen√≠m na modern√≠ exteri√©rov√© a interi√©rov√© fas√°dy vńćetnńõ dalŇ°√≠ch designov√Ĺch ńć√°st√≠ staveb z lehk√Ĺch kovŇĮ a skla. NaŇ°e realizace najdete v ńĆesk√© republice i na Slovensku. Jsme hrd√≠, Ňĺe je naŇ°e pr√°ce vysoce hodnocena nejen laickou veŇôejnost√≠ ale pŇôedevŇ°√≠m odborn√≠ky z oblast√≠ architektury a designu. Nyn√≠ pŇôipravujeme nov√© projekty v dalŇ°√≠ch evropsk√Ĺch zem√≠ch.

Spoleńćnost ALGLAS s.r.o. vznikla na z√°kladńõ dlouholet√© zkuŇ°enosti v oboru mont√°Ňĺe lehk√©ho obvodov√©ho pl√°Ň°tńõ a ocelov√Ĺch konstrukc√≠. V letech 2015 a 2016 postupnńõ pŇôech√°zela ke kompletn√≠ dod√°vce opl√°Ň°tńõn√≠ budov. Zpońć√°tku s pouŇĺit√≠m syst√©mov√Ĺch a pozdńõji s pouŇĺit√≠m i individu√°ln√≠ch nesyst√©mov√Ĺch objektov√Ĺch ŇôeŇ°en√≠ lehk√Ĺch obvodov√Ĺch pl√°Ň°Ň•ŇĮ budov.

Vize, strategie a posl√°n√≠ spoleńćnosti

Viz√≠ spoleńćnosti je vytv√°Ňôet jedineńćn√° a spolehliv√° ŇôeŇ°en√≠, kter√° budou naplŇąovat ońćek√°v√°n√≠ nejn√°rońćnńõjŇ°√≠ch z√°kazn√≠kŇĮ a korespondovat s nejvyŇ°Ň°√≠mi n√°roky na vizu√°ln√≠ poŇĺadavky opl√°Ň°tńõn√≠ budov. B√Ĺt plnohodnotn√Ĺm partnerem pŇôi realizaci stavebn√≠ch projektŇĮ investorŇĮ, developersk√Ĺch spoleńćnost√≠, gener√°ln√≠ch dodavatelŇĮ a architektŇĮ. Budovat tak dlouhodob√© partnerstv√≠, kter√© povaŇĺujeme za kl√≠ńćovou vńõc v dneŇ°n√≠ rychle se mńõn√≠c√≠ dobńõ.

NaŇ°√≠ strategi√≠ je procesn√≠ Ňô√≠zen√≠ cel√© spoleńćnosti se zamńõŇôen√≠m na dan√Ĺ projekt s individu√°ln√≠ odpovńõdnost√≠. KaŇĺd√©mu projektu vńõnujeme maxim√°ln√≠ pozornost a p√©ńći v cel√©m procesu od z√≠sk√°n√≠ zak√°zka aŇĺ po samotnou realizaci a n√°sledn√Ĺ servis. Proto zamńõstn√°v√°me zkuŇ°en√©, talentovan√© a prŇĮbojn√© lidi, kteŇô√≠ chtńõj√≠ b√Ĺt souńć√°st√≠ modern√≠ architektury. VstŇô√≠cnost a otevŇôen√° firemn√≠ kultura je jedn√≠m ze z√°kladn√≠ch prvkŇĮ spoleńćnosti. Orientace na renomovan√© dodavatele profilov√Ĺch syst√©mŇĮ, skel a vŇ°ech ostatn√≠ch materi√°lŇĮ je garanc√≠ kvalitn√≠ch materi√°lov√Ĺch vstupŇĮ. Maxim√°ln√≠ pozornost vńõnujeme samotn√© projekci se zpracov√°n√≠m detailn√≠ projektov√© dokumentace.

Posl√°n√≠m spoleńćnosti ALGLAS s.r.o. je pŇôin√°Ň°et sv√Ĺm obchodn√≠m partnerŇĮm takov√© v√Ĺrobky a sluŇĺby, kter√© odpov√≠daj√≠ nejn√°rońćnńõjŇ°√≠m poŇĺadavkŇĮm na materi√°ly, technick√© ŇôeŇ°en√≠, celkov√© proveden√≠ a kvalitu s ohledem na Ňĺivotn√≠ prostŇôed√≠.

about big about small

History

Projekt ‚ÄěDigit√°ln√≠ transformace ve spoleńćnosti ALGLAS, s.r.o.‚Äú

V roce 2019 z√≠skala spoleńćnost ALGLAS s.r.o. v√Ĺznamn√Ĺ dotańćn√≠ projekt, kter√Ĺ umoŇĺnil rozvoj spoleńćnosti poŇô√≠zen√≠m technologi√≠, hardware a software, kter√© budou spoleńćnńõ se st√°vaj√≠c√≠mi technologiemi propojeny autonomn√≠ obousmńõrnou komunikac√≠ do v√Ĺrobn√≠ho procesu spoleńćnosti. Realizace projektu v letech 2019-2021.

Publicita_ALGLAS
2016-17

ZaloŇĺen√≠ spoleńćnosti

PŇôechod z mont√°Ňĺn√≠ firmy na spoleńćnost dod√°vaj√≠c√≠ kompletn√≠ opl√°Ň°tńõn√≠ budov na kl√≠ńć. Nav√ĹŇ°en√≠ obratu v roce 2017 cca o 300 % proti roku 2016.

2018-19

Nov√° strategie a rozŇ°√≠Ňôen√≠

Rozhodnut√≠ o zah√°jen√≠ vlastn√≠ plnohodnotn√© v√Ĺroby opl√°Ň°tńõn√≠ budov pŇôin√°Ň°√≠ podstatn√© nav√ĹŇ°en√≠ kmenov√Ĺch zamńõstnancŇĮ nejen v samotn√© v√Ĺrobńõ. Realizace prvn√≠ch kompletn√≠ch dod√°vek obvodov√Ĺch pl√°Ň°Ň•ŇĮ.

2020-21

Zmńõna s√≠dla a nov√° v√Ĺrobn√≠ strategie

PŇôestńõhov√°n√≠ do nov√Ĺch prostor a zah√°jen√≠ v√Ĺroby v modern√≠ hale spojen√© se stabilizac√≠ kl√≠ńćov√Ĺch procesŇĮ, obchodn√≠ strategi√≠ i kl√≠ńćov√Ĺch pozic. Zah√°jen√≠ v√Ĺroby blokov√Ĺch fas√°d, modernizace v√Ĺrobn√≠ho zaŇô√≠zen√≠ a optimalizace procesŇĮ jsou dalŇ°√≠ etapou ve v√Ĺvoji spoleńćnosti.

2022-23

Zmńõna vlastnick√© struktury a vstup do koncernu THIERRA

Spoleńćnost ALGLAS mńõn√≠ svoji vlastnickou strukturu a st√°v√° se zakl√°daj√≠c√≠ spoleńćnost√≠ technologicko-stavebn√≠ho koncernu THIERRA. Koncern THIERRA kombinujeme modern√≠ Ňô√≠zen√≠ staveb s n√°vratem ke kvalitn√≠mu a poctiv√©mu Ňôemeslu. Nov√° a modern√≠ vizu√°ln√≠ podoba loga vkusnńõ zańćlenila spoleńćnost do konceptu koncernu THIERRA i cel√© investińćn√≠ skupiny FIPOX.