Řízení společnosti


Základním stavebním prvkem pro chod společnosti je plynulá spolupráce jednotlivých časoprostorových úseků. U většiny zakázek dochází díky preferovanému individuálnímu přístupu k vývoji nových a jedinečných technických řešení, zahrnující estetické i technologické požadavky objednatele. Velký důraz je kladen na prefabrikaci jednotlivých prvků obvodového pláště a následnou logistiku.

ZÍSKÁNÍ ZAKÁZKY

Pro zajištění plynulé spolupráce a porozumění zadání, včetně konečné představy jsou pro společnost Alglas velmi důležitá vstřícná jednání zaměřená vůči objednateli a jeho úplné představě o průběhu realizace, již před započetím.

PROJEKT

Při projektování využívá společnost Alglas veškerou možnou mudulaci konstrukcí a následné přenesení do praxe z důvodu úspory času při výrobě a montáži. Projekční činnost je velmi důležitým prvkem pro zamezení kolizí a dokončení díla.

VÝROBA

Výrobní program je nastaven tak, aby usnadnil požadavkům pro montáž a tím zkrátil časový úsek realizace díla na minimum. Jednotlivé úseky výroby jsou zaměřeny na zpracování hliníkových profilů se zabudováním skla a jiných prvků pro výrobu lehkého obvodového pláště, deskových kompozitů a ocelových kontrukcí.

REALIZACE

Při realizaci díla je využita veškerá efektivita konstrukčních řešení včetně netradičních montážních postupů, které jsou nezbytné pro atypicky řešené fasády a obvodové pláště budov.

PŘEDÁNÍ DÍLA

Pro firmu stanovují si určité závazky a opírající se o korektní jednání je velmi důležité včasné předání díla objednateli a jeho plná využitelnost.

SERVIS

Jedním z hlavních úkolů servisního úseku je rychlá zpětná odezva různých nedostatků realizace a jejich dalšímu se vyvarování v realizaci budoucí.